09122212171
info@digitadris.org
آموزشگاه آنلاین دیجی تدریس
کلاسی به وسعت کشور

تضمین کیفیت

آسودگی خاطر

یادگیری سریع

آموزش سراسری

E-Learning

آموزش الکترونیکی یا E-learning به طور خلاصه عبارت است از استفاده از IT (فناوری اطلاعات) در امر آموزش. این کار عمدتاً از طریق نرم‌افزارها، یا اینترنت، یا تلفیقی از این دو صورت می‌پذیرد. آموزش می‌تواند از سطوح ابتدایی تا دروس دانشگاهی و نیز آموزش فنون وابسته به کامپیوتر، زبان خارجی و … را شامل گردد.

جستوجوی دوره